Globaalissa kilpailussa pärjätäkseen yrityksen pitää onnistua vähintään yhdellä näistä osa-alueista:

  • Kulurakenne
  • Laatu
  • Nopeus

Paras yritys on kilpailukykyinen kaikilla osa-alueilla, mutta tuotetusta tuotteesta riippuen kannattaa valita mihin näistä panostetaan eniten.  Massatuotteiden valmistuksessa, kuten leivonta-aineet, raakametalli ja paperi, täytyy panostaa kustannusrakenteeseen. Bulkkituotteiden kanssa ainut erottautumiskeino on hinta, koska tuotteella on tietyt standardit, eikä laadulla juurikaan voi kilpailla.

Luksustuotteiden valmistuksessa, kuten kalliimman hintaluokan autoissa ja kelloissa laatu merkitsee hintaa enemmän. Myös tuotteen brändillä on arvoa. Korkean teknologian tuotteissa, kuten  tietokoneissa, lääkkeissä ja kulutuselektroniikassa nopeus on valttia. Erityisesti puhutaan tuotekehityksen ja tuotteiden lanseerauksen nopeudesta. Kilpailijoiden jalkoihin jääminen uusien tuotteiden markkinoille tuomisessa on kuolettavaa.

Erottautumiskeino

Hyvä erottautumiskeino kilpailijoista on tehdä jotain toisin, panostaa toiseen alueeseen ja eri asiakkaisiin kuin kilpailija. Esimerkiksi pakettien toimituksessa asiakkaalla on vaihtoehto lähettää paketti postilla tai pikarahtina. Esimerkkinä toimikoon amerikkalaiset USPS (U.S. Postal Service) sekä FedEx (Federal Express). USPS on halpa, kun taas FedEx on kalliimpi. Miksi kukaan lähettäisi pakettinsa FedExillä?

FedExin toimintastrategia ei perustukaan hintaan vaan laatun, joka siis tässä tapauksessa on nopeus. (Ei itse nopeus aiemmin kerrotuista vaihtoehdoista vaan nopeus on se laatu, minkä asiakas saa). FedExin logistiikka on järjestelty toisin, joka mahdollistaa nopeammat toimitukset. USPS:n strategiana taasen on halpuus, jolloin heidän toimitusketjunsa on optimoitu hinnan mukaan, joka johtaa hieman pidempiin toimitusaikoihin, mutta on yrityksen kannalta resurssitehokas ratkaisu ja autojen täyttöasteet ovat korkeammat.

Näiden kahden ääripään toimijan välille voidaan vetää tehokkuusraja, joka toimii yrityksien kilpailukyvyn mittarina. Olkoon X-akselilla nopeus ja Y-akselilla hinta. FedEx sijoittuu kuuvaajan oikeaan yläkulmaan ja USPS vasempaan alakulmaan.

USPS:n ja FedExin muodostama hinta-nopeus tehokkuusraja

USPS:n ja FedExin muodostama hinta-nopeus tehokkuusraja

Mikäli markkinoille ilmaantuu uusi toimija tulee hänen pystyä sijoittumaan hinta-laatu suhteeltaan tämän vanhojen toimijoiden asettaman tehokkuusrajan alapuolelle. Mikäli yrityksen toiminta sijoittuu tämän tehokkuusrajan yläpuolelle, on yrityksen toiminta tehotonta ja yritys ajautuu lopulta konkurssiin.

Tuotantostrategia

Tuotannon ohjauksessa ja johtamisessa ei voida vain apinoida jotain trendikästä hienoa toimintaa saati ketään kilpailijaa. Kuten Tätä on Lean -kirjassa sanotaan, lean on tapa ajatella, ei mikään ennalta määritelty toimintatapa. Mikään yksittäinen toimintamalli ei istu kaikkiin tehtaisiin. Korkeintaan muihin saman alan/tuotteen tehtaisiin. Ongelmat tulee kohdata jokainen yksitellen, mitään ennalta määriteltyä toimintamallia näiden ratkaisemiseksi ei ole.

Hyvä johtaja?

Paras johtaja on sellainen, joka tuntee valmistusprosessin ja tehtaan tavan toimia. Hän ratkaisee ongelmat kokemusperäisesti intuition kautta. Tällöin ongelman ratkaisu on sekä nopeaa, että toimivaa. Ulkopuolelta matkitut toimintavat eivät välttämättä sovellu omaan ympäristöön, eikä ongelman ratkaisut täten ole toimivia.

Hyvä johtaja onkin sellainen, joka tuntee riittävästä teoriaa, tuotteen valmistusprosessin ja tehtaan työntekijöineen sekä toimintatapoineen. Hänellä on siis hyvä pohja. Tämän lisäksi hänellä on intuitiota, jolla hän pystyy soveltamaan teorian käytäntöön.

Kolmantena hyvä johtaja ottaa huomioon monia asioita. Hän arvioi päätöstensä vaikutuksia, kuten henkilöstövaikutukset, prosessimuutokset, logistiset muutokset ja taloudelliset vaikutukset. Hyvä johtaja katsoo asioita automaattisesti laajemmalla perspektiivillä, eikä keskity vain kapeaan omaan vaikutusalueeseensa. Hän miettii päätösten ja muutosten vaikutukset myös edeltävään ja seuraavaan prosessiin. Tämä on osin alitajuntaista, joten hyvä intuitio on tarpeen muutosvaikutusten arvioinnissa.

Written by Jesse Uitto

CEO @ Novellus.fi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *