Ohessa joitakin logistiikkaan liittyviä sanoja. Päivitän listaa sitä mukaa kun havaitsen puutteita.

 

ABC (analysis)
Tuotteet jaetaan kolmeen kategoriaan (A, B ja C) ja niiden varastosaldoa ohjaillaan kategorioiden mukaan. Tuotteet jaetaan hinnan ja myyntivolyymin mukaan.

ABC (costing)
Activity Based Costing,
Tapa jakaa tuotannon kulurakenne eri toiminnoille.

AGV
Automated Guided Vehicle,
Automatisoitu trukki tai siirtovaunu

ATO
Assemble to order,
Esim. tietokonealalla, jossa samoista komponenteista kasataan kokonaisuuksia, tehdään lopullinen kokoonpano vasta tilauksesta. Varastoitavat tuotteet ovat osakomponentteja, ei valmiita tuotteita.

AQL
Acceptable Quality Level/Limit,

BOM
Bill Of Material,
Tietyn osan tai koneen kokoamiseen tarvittavien materiaalien lista.

DC
Distribution center,
jakelukeskus

DTO
Design To Order

ETO
Engineer To Order

EOQ
Economical Order Quantity,
Tilausmäärä, jolla päästään minimikustannuksiin.

ERP
Enterprise Resource Planning System,
Ohjelmisto, jolla suunnitellaan ja johdetaan resursseja, tilauksia, toimituksia.

FCL
Full Container Load,
Kokonainen kontti (tai muu kuljetusyksikkö)

FEFO
First Expired, First Out,
Varastosta otetaan tavaraa vanhemenisen mukaan, eli ensin vanhenevat ensiksi. (ruokateollisuus pääasiassa)

FIFO
First In First Out,
Tavarat lähetetään tulo järjestyksessä.

IFB
Invitation For Bid,
Toimittajia kutsutaan mukaan tarjouskilpailuun. Katso myös RFQ.

JIT
Just In Time,
Erityisesti LEANin yhteydessä kuultu termi. Tuotteita tai osavalmisteita ei tilata varastoon, vaan suoraan kokoonpanoon juuri oikeaan aikaan.

Kanban
Kanban on Toyotan kehittämä tuotantotapa, joka perustuu tuotantokortteihin. Usein puhutaankin kanban-korteista.

KET
Keskeneräinen tuotanto, kts. WIP

LEAN
Lean on JIT-filosofian tuoreempi nimitys. Se perustuu vahvasti JIT-filosofiaan ja on karkeasti sanoen JIT:n yksinkertaistettu malli.

LCC (sourcing)
Life Cycle Cost,
Lasketaan hankinnoille koko eliniän hinta, sisältäen ylläpidon ja käytön.

LCL
Less than (Car/)Container Load,
Vajaa kuljetusyksikkö

LIFO
Last In, First Out

MTO
Multimodal Transport Operators,
Made To Order,
Tehdään tavaraa tilauksen perusteella

MTS
Make To Stock,
Tehdään tavaraa varastoon ilman tilauksia. Vastakohta made to order. Käytetään kun tilausvirta on ennustettavissa, jolloin tuotanto voidaan optimoida paremmin isojen erien mukaan ja tavara tehdään varastoon odotusten perusteella.
Esimerkiksi paperiteollisuudessa isoilla asiakkailla on vuositilaussopimukset ja heidän tilauksiaan voidaan järjestellä sopivasti tuotannon mukaan, jolloin osa tavarasta varastoidaan ja lähetetään asiakkaalle myöhemmin vuositilaussopimuksen mukaisesti.

MRP
Material Requirement Planning,
Tuotannonohjausjärjestlmä, joka laskee ja suunnittelee tarvittavat tuotantomateriaalit etukäteen kysyntään pohjautuen. Perustuu vahvasti BOM-tietoihin. Saatujen tilausten mukaan lasketaan tarvittavat materiaalit ja tuotantoaikataulu. Materiaalitarvetta verrataan varastoon, josta saadaan nettotarve ja luodaan tilaukset.

MRP II
Manufacturing Resources Planning,
Jalostettu MRP, joka sisältää enemmän tuotantoon tarvittavan ajan laskemista, erilaisia eräkokoja jne. Sisältää myös enemmän kustannuslaskentaa ja taloushallintoa sekä kysyntäennusteita.

OP-point
Order Penetration point,
Kohta jolloin tilaus on edennyt niin pitkälle, että muutosten teko mahdotonta. OP-piste tulisi pyrkiä viemään mahdollisimman pitkälle. Esimerkiksi maalikaupassa OP-piste on kaupassa, jossa maalit sävytetään. Mikäli maalit olisi sävytetty jo tehtaalla, veisi muutosten teko enemmän aikaa ja asiakaspalvelun taso olisi huonompi.

PDM
Product Data Management,
Tuotetiedon hallintaan keskittynyt softa, jossa ylläpidetään osakokoonpanoja ja niiden rakenteita eri versioineen. Softaan voidaan antaa pääsy alihankkijoille, jolloin he saavat suoraan reaaliaikaisesti muuttuneet versiot.

RFID
Radio Frequency IDentification
Radiotaajuuksilla toimiva tunnistusjärjestelmä. Myös NFC-tag on RFID. Esimerkiksi työpaikoilla käytettävät ”kulkulätkät” ovat RFID-tekniikkaa. Voidaan käyttää myös tavaroiden tunnistamiseen varastolla, kaupassa tms.

RFI
Request For Information,
Tarjouspyyntöä edeltävä vaihe, jossa kartoitetaan toimittajia ja niiden tarjontaa sekä mahdollisuuksia.

RFQ
Request For Quotation,
Tapa kutsua toimittajia tarjouskilpailuun. Sopii erityisesti standardoiduille tuotteille, jotka on helppo määritellä ja kilpailuttaa hinnan perusteella. Katso myös IFB.

RFT
Request For Tender,
Tarjouspyyntö.

ROP
Re-Order Point,
Varaston saldo, jossa kohdassa tilataan lisää tavaroita alihankkijoilta.

RQL
Rejectable Quality Level/Limit

SCM
Supply Chain Management,
Tavaroiden toimituksen ja palveluketjun optimointi. Myös joidenkin ERP-järjestelmien nimitys.

Six Sigma
Motorolan kehittämä vastaisku japanilaisten JIT ja TQM-tuotantomenetelmille. Kilpailijoidensa tavoin tämäkin perustuu vahvasti laatuajatteluun.

SKU
Stock Keeping Unit,
Jokaisella tuotteella on yksilöllinen koodi, joka erottaa sen tietojärjestelmässä muista tuotteista. Myös jokaisella tuotteen variaatiolla, kuten T-paidan eri väri- ja kokovaihtoehdoilla on oltava yksilöllinen SKU.

TCO
Total Cost of Ownership,
Investointilaskennassa käytetty elinkaariajattelu, jossa lasketaan eri vaihtoehtojen kokonaiskustannukset koko investoinnin pitoajalle mukaan lukien huollot ja korjaukset.

TEU
Twenty Foot Equilavent Unit,
Yksikkö jota käytetään mittamaan konttilaivojen ja satamien yms. kokoa ja käsittelykapasiteettia. Yksi TEU vastaa yhtä kahdenkymmenen jalan konttia. Yksi neljänkymmenen jalan kontti on kaksi TEU-yksikköä.

TOC
Theory Of Constraints,
Pullonkaula-ajattelu. Parannetaan läpivirtausta purkamalla pullonkaulat, yleensä ilman varastojen tai kustannuksien nostoa.

TQM
Total Quality Management,
JIT:stä versoutunut tuotantofilosofia, joka perustuu tuotteen laatuun

VMI
Vendor-Managed Inventory
Myyjä ylläpitää ostajan varastoa, yleensä ostajan toimipaikoissa. Esim. työkaluvarastoissa tavarantoimittaja ylläpitää tehdassalissa olevaa työkalu- ja tarvikevarastoa

VNA (truck)
Very Narrow Isle,
Kapean käytävän trukki.

WIP
Work In Process,
Keskeneräinen osa tai työ. Käytetään usein kuvaamaan keskeneräisen tuotannon määrää ja kirjanpidossa arvoa. Suomeksi myös KET.

WMS
Warehouse Management System

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.