Japanilaisten JIT-filosofiaan yhdistetään usein myös Kanban. Yleisimmin käytetty käännös kanbanista tarkoittaa korttia. Eräänlaiset kortit olivatkin tärkeässä osassa Toyotan tehtaalla materiaalivirtojen käsittelyssä.

Työntö- vai vetotuotanto?

Ennen kuin mennään tarkemmin Toyotan käyttämään kanban-systeemiin, erotellaan työntö- ja vetotuotannot toisistaan. Työntötuotanto, kuten MRP (material resource planning) perustuu ennakolta aikataulutettuihin työtehtäviin. Kun taasen vetotuotanto perustuu seuraavalta työvaiheelta saatuun lupaan. Isoin ero tulee siinä, että työntötuotanto suunnitellaan etukäteen kun taasen vetotuotanto seuraa paremmin tehtaan ja asiakkaan tarpeita.

Työntötuotannossa pystytään kertomaan helposti etukäteen valmistumisajat, mutta toisaalta muutostilanteissa koko tuotanto joudutaan suunnittelemaan uudelleen. Vetotuotanto perustuu aina tarpeeseen ja mukautuu nopeammin ja helpommin erilaisiin tarpeisiin.

Kanban

Kanban systeemissä tuotanto tapahtuu aina tarpeeseen. Kun osa poistetaan varastosta, joka voi olla loppuvarasto tai WIP-varasto, saa varastoa syöttävä työpiste tuotantotilauksen. Tämä työpiste lähettää jälleen edelliselle työpisteelle tuotantotilauksen hänen käyttämistään osista. Kanban systeemissä työntekijä tarvitsee sekä tuotantotilauksen seuraavalta työpisteeltä, että osat edeltävältä pisteeltä, jotta hän voi tehdä työnsä.

Kahden kortin systeemi

Toyota käytti kahden erilaisen kortin systeemiä työn ja osien liikuttelun ohjaamiseen. Idea on se, että kun työpiste on vapaa seuraavaan tehtävään, ottaa työntekijä tuotantokortin. Kortti toimii tuotantotilauksena ja kertoo mitä osaa seuraava työpiste tarvitsee. Tällöin työntekijä katsoo välivarastosta onko siellä sopivia osia. Mikäli osat ovat siellä, hän ottaa osista liikuttelukortin ja sijoittaa sen toiseen laatikkoon.  Mikäli osia ei ole, työntekijä ottaa toisen tuotantokortin, jonka osat hänellä on.  Aina kun työntekijä löytää tuotantokortin ja sitä vastaavat osat hän tekee osan ja laittaa sen lähtevän tavaran pisteeseen.

Varastomies käy säännöllisesti tarkastamassa liikuttelukortit ja  korvaa tuotantokortit liikuttelukorteilla sekä tekee tilatut tavaroiden siirrot lähtöpisteestä saapumispisteeseen. Poistetut tuotantokortit palautetaan niille työpisteille, mistä tilaus tehtiin.

Toyotan kahden kortin systeemi perustuu sille ajatukselle, että työpisteiden ollessa hajallaan ei ole mahdollista saada osia välittömästi työpisteeltä toiselle. Siksi jokaisella työpisteellä on saapuvan ja lähtevän tavaran varastopisteet. Liikuttelukortit toimivat signaalina varastomiehille siirtää tavarat työpisteen lähtöpisteeltä seuraavan työpisteen saapuvan tavaran ruutuun.

Yhden kortin systeemi

Mikäli työpisteet ovat lähellä toisiaan, voidaan keskeneräinen tuotanto ”ojentaa” työpisteeltä toiselle, eikä välivarastoja tarvita. Tällöin kanban toimii yhden tuotantokortin systeemillä. Perusidea tuotannossa on täysin sama, työntekijä tarvitsee joka tapauksessa sekä osat että tuotantokortin. Yhden kortin mallissa työntekijä ojentaakin edelliseen portaaseen tuotantokortin, ei liikuttelukorttia.

Keskeneräisen tuotannon rajoittaminen

Yhden ja kahden kortin systeemit ovat täysin samanlaisia, ainut ero tulee keskeneräisen tuotannon käsittelyssä. Kun osavalmisteiden käsittely on nopeaa ja ennustettavissa, ei sitä ole tarpeen säädellä (yhden kortin systeemi, työpisteet lähekkäin). Mikäli osavalmisteiden käsittely on hidasta ja epäsäännöllistä, voi olla tarpeen rajoittaa keskeneräisen tuotannon määrää ja liikettä.

Joissakin sovelluksissa ei käytetä kortteja ollenkaan. Keskeneräisen tuotannon määrää voidaan rajoittaa esimerkiksi rajatulla määrällä koreja tai kontteja, millä tavaraa liikutellaan tuotannossa. Joissain paikoissa WIP-tuotanto säilytetään pienissä lattiaan maalatuissa alueissa, johon ei mahdu määräänsä enempää. Myös sähköinen seuranta on mahdollista, jolloin työpisteen sisään ja ulospäin liikkuva tuotanto logataan tietokoneelle esim. viivakoodilla tai RFID-tageilla.

Kanban systeemi perustuu vahvasti keskeneräisen tuotannon rajoittamiseen. Kun ajatellaan tuotannon välivarastoja, huomataan että kanban on hyvin samankaltainen kuin aiemmin kirjoittamani tilauspiste. Kun varastopisteen saldo tippuu tietyn rajan alle, lähtee tuotanto- tai liikuttelukortti ja varastopisteelle saadaan seuraava osa.

 

Written by Jesse Uitto

CEO @ Novellus.fi

1 Comment

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *